مشاوره کلیه مشکلات کامپیوتری شما

مشاوره مشکلات موبایل اضافه شد

مشاوره طریقه ویروش کشی و تیون اپ سیستم رایانه ای

راهنمایی نصب نرم افزار

راهنمایی نصب درایور های سیستم  بطور مثال کارت گرافیک  و کارت صدا   و غیرو....

راهنمایی در مورد نصب  و راه اندازی اینترنت گوشی   و  مودمadsl

 

top